ล่องเรือวันปีใหม่

เรือแกรนด์เพิร์ล+วันเดอร์ฟูลเพิร์ล

ล่องเรือวันลอยกระทง ท่าเรือริเว่อร์ซิตี้  (เรือออกเวลา 19.30-23.00น.)

 เรือเจ้าพระยาปริ้นเซส Chaophraya Princess

ล่องเรือวันลอยกระทง ท่าเรือซอยเจริญนคร 61 (เรือออกเวลา 20.00-23.00น.)

 เรือเจ้าพระยาครุยส์ Chaophraya Cruise

ล่องเรือวันลอยกระทง ท่าเรือริเวอร์ซิตี้

(รอบที่ 1)เรือออกเวลา 18.15-20.15น.  (รอบที่ 2)เรือออกเวลา 21.30-23.30น.

 เรือไวท์ ออร์คิดริเวอร์ White Orchid Rivercruise

ล่องเรือวันลอยกระทง ท่าเรือริเวอร์ซิตี้ (เรือออกเวลา 20.05-23.45น.)

เรือริเวอร์สตาร์ปริ้นเซส River Star Princess
ล่องเรือวันลอยกระทง ท่าเทียบเรือยอดพิมานริเวอร์วอร์ค (เรือล่องเวลา 19.30 - 23.00 น.)

เรือริเวอร์ไซด์  River Side

ล่องเรือวันลอยกระทง ท่าเรือริเวอร์ไซด์ (เรือออกเวลา 20.30-24.30น.)       

 เรือแว่นฟ้า Wanfah

ล่องเรือวันลอยกระทง ท่าเรือริเว่อร์ซิตี้

(รอบที่ 1)เรือออกเวลา 18.30-21.30น.  (รอบที่ 2)เรือออกเวลา 22.00-24.00น.